People

Associate Professor

Master Course Students

M2

 • Machiko Ogawa

 • Yutaro Hashimoto

M1

 • Daigo Tsubouchi

Undergraduate Students

B4

 • Shiito I

 • Tyler Gibson

 • Tasuku Saito

 • Kazuhiro Shimizu

 • Shuken Sugita

 • Riku Fukaya

 • Takuma Noguchi

 • Fanyu Ma

B3

 • Takahiro Ono

 • Masayoshi Ito

 • Shunya Kusunoki

 • Kakeru Kurihara

 • Akihiro Sakuma

 • Sho takizawa

 • Aoi Matsuura

 • Toranosuke Yamamoto

Alumni