People

Associate Professor

fukuchi

Master Course Students

D1

 • Hiroto Saito

H_Saito

M2

 • Takuya Sawada

Undergraduate Students

B4

 • Keiko Komori

 • Keiko Sanjyo

 • Takeshi Takahashi

 • Ami Tsubota

 • Tarou Matsuo

 • Tsuyoshi Matsunuma

 • Ayaka Wada

 • Takuya Wada

 • Miho Izuka

 • Mika Kubo

 • Yuriko Saito

 • Satoya Miwa

B3

 • Tomoki Inaba

 • Hiroya Ooba

 • Kouya Tamura

 • Natsuko Ikeda

 • Michiko Tazawa

 • Hiroki Tokuhisa

 • Hidenori Miyashita

B2

 • Takahiro Arai

 • Ryou Takei

 • Yuudai Takemura

 • Yuuto Fukunaga

 • Mana Matushita

 • Hiroki Yamada

B1

Alumni