People

Associate Professor

fukuchi

Master Course Students

D2

 • Hiroto Saito

H_Saito

M1

 • Miho Izuka

 • Tsuyoshi Matsunuma

 • Satoya Miwa

 • Masahiro Yoshinaga

 • Takuya Wada

Undergraduate Students

B4

 • Natsuko Ikeda

 • Tomoki Inada

 • Hiroya Oba

 • Michiko Tazawa

 • Kouya Tamura

 • Hiroki Tokuhisa

 • Hidenori Miyashita

B3

 • Takahiro Arai

 • Ryo Takei

 • Yudai Takemura

 • Yukari Tanio

 • Hiroki Yamada

 • Marina Wada

B2

 • Machiko Ogawa

 • Marina Kohata

 • Hideyuki Nanri

 • Yutaro Hashimoto

 • Takumi Higurashi

 • Miyu Bessyo

 • Hiroki Moriguchi

 • Kengo Yuasa

B1

Alumni