People

Associate Professor

fukuchi

Master Course Students

M2

 • Michiko Tazawa

 • Hidenori Miyashita

 • Hitomi Yamauchi

M1

 • Marina Wada

Undergraduate Students

B4

 • Takahiro Arai

 • Ryukai Arakawa

 • Kenichi Ebinuma

 • Machiko Ogawa

 • Yuka Ono

 • Yutaro Hashimoto

 • Takumi Harada

 • Takumi Higurashi

 • Kengo Yuasa

B3

 • Ishimoto Gaku

 • Oonishi nana

 • Miki Takahashi

 • Mio Takeuchi

 • Daigo Tsubouchi

B2

 • Shiito I

 • Imashiro Risa

 • Shimizu Kazuhiro

 • Shuuken Sugita

 • Takuma Noguchi

 • Fanyu Ma

 • Takuto Mamiya

 • Keisuke Yokota

B1

Alumni