Alumni

2010

 • Takuya Sato(Master)

2011

 • Haruna Eto (Master)
 • Ryusuke Nakabayashi (Master)
 • Akifumi Tomiyama (Bachelor)
 • Daisuke Motegi (Bachelor)

2012

 • Kyoichiro Kato(Master)
 • Takahiro Kobayashi
 • Keichi Seko
 • Keisuke Nakajima(Master)
 • Shiori Matsukuma(Master)
 • Yuichiro Ohsumi(Bachelor)
 • Mitsuaki Kumeta(Bachelor)
 • Kousuke Jin(Bachelor)

2013

 • Yuta Takada(Master)
 • Noriyuki Natori(Master)
 • Haruki Goda(Bachelor)
 • Yuka Hamazaki(Bachelor)
 • Takeshi Yamada(Bachelor)

2015

 • Syouo Onuki(Bachelor)

2016

 • Takuya Sawada(Master)
 • Taiga Tujikawa
 • Mika Kubo(Bachelor)
 • Keiko Komori(Bachelor)
 • Yuriko Saito(Bachelor)
 • Keiko Sanjyo(Bachelor)
 • Takeshi Takahashi(Bachelor)
 • Ami Tsubota(Bachelor)
 • Taro Matsuo(Bachelor)
 • Ayaka Wada(Bachelor)

2017

 • Hiroya Oba(Bachelor)
 • Koya Tamura(Bachelor)
 • Natsuko Ikeda(Bachelor)
 • Hiroki Tokuhisa(Bachelor)

2018

 • Miho Izuka(Master)
 • Takuya Wada(Master)
 • Satoya Miwa(Master)
 • Tsuyoshi Matsunuma(Master)
 • Masahiro Yoshinaga(Master)
 • Ryo Takei(Bachelor)
 • Yudai Takemura(Bachelor)
 • Yukari Tanio(Bachelor)
 • Marina Wada(Bachelor)
 • Hiroki Yamada(Bachelor)
 • Tomoki Inaba(Bachelor)

2019

 • Michiko Tazawa(Master)
 • Hidenori Miyashita(Master)
 • Hitomi Yamashita(Master)
 • Tatsumi Arakawa(Bachelor)
 • Kenitchi Ebinuma(Bachelor)
 • Yuka Ono(Bachelor)
 • Takumi Harada(Bachelor)
 • Takumi HIgurashi(Bachelor)
 • Kengo Yuasa(Bachelor)

2020

 • Marina Wada(Master)
 • Gaku Ishimoto(Bachelor)
 • Nana Onishi(Bachelor)
 • Miki Takahashi(Bachelor)
 • Misaki Takeuchi(Bachelor)
 • Takahiro Arai(Bachelor)