Alumni

2010

 • Takuya Sato(Master)

2011

 • Haruna Eto (Master)
 • Ryuske Nakabayashi (Master)
 • Akifumi Tomiyama (Bachelor)
 • Daisuke Motegi (Bachelor)

2012

 • Kyoichiro Kato(Master)

 • Takahiro Kobayashi

 • Keichi Seko

 • Keisuke Nakajima(Master)

 • Shiori Matsukuma(Master)

 • Yuichiro Ohsumi(Bachelor)

 • Mitsuaki Kumeta(Bachelor)

 • Kousuke Jin(Bachelor)

2013

 • Yuta Takada(Master)

 • Noriyuki Natori(Master)

 • Haruki Goda(Bachelor)

 • Yuka Hamazaki(Bachelor)

 • Takeshi Yamada(Bachelor)

2015

 • Yuto Ohno

2016

 • Syouo Onuki(Bachelor)

2017

 • Takuya Sawada(Master)

 • Taiga Tujikawa

 

 • Mika Kubo(Bachelor)

 • Keiko Komori(Bachelor)

 • Yuriko Saito(Bachelor)

 • Keiko Sanjyo(Bachelor)

 • Takeshi Takahashi(Bachelor)

 • Ami Tsubota(Bachelor)

 • Taro Matsuo(Bachelor)

 • Ayaka Wada(Bachelor)